Naujienos

Pranešimas apie parengtą Lygumų ŽŪB galvijų ūkio plėtros poveikio aplinkai vertinimo programąPlanuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Lygumų ŽŪB, adresas Sodo g. 5, Lygumų k., 83306 Pakruojo r. sav., tel. +370 421 43616, el. p. lygumuzub@gmail.comPlanuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: dr. Jurgita Kazakevičienė, individuali veikla pagal pažymą Nr. 329177, adresas: Nevėžio g. 31, Vilainiai, 58101 Kėdainių r. sav., tel. +370 614 46707, el. p. info@jkazakeviciene.lt, www.apinstudija.ltPlanuojama ūkinė veikla: Lygumų ŽŪB galvijų ūkio plėtra.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Lygumų k., Pakruojo r. sav.Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.Atsakingoji institucija, kuri tvirtins programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt, www.gamta.lt.Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjos Jurgitos Kazakevičienės interneto svetainėje www.apinstudija.lt .Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti PAV dokumentų rengėjai Jurgitai Kazakevičienei, o pasiūlymo kopijas atsakingai institucijai Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.


Susipažinti su programa galima čia

Pranešimas apie parengtą UAB „Idavang“ Šeduvos padalinio tvartų rekonstrukcijos pritaikant juos gyvulių auginimui poveikio aplinkai vertinimo programą Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Idavang“, korespondencijos adresas A. Goštauto g. 40 B, 03163 Vilnius, tel. +370 652 40633, el. p. info@idavang.com, www.idavang.comPlanuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: dr. Jurgita Kazakevičienė, individuali veikla pagal pažymą Nr. 329177, adresas: Nevėžio g. 31, Vilainiai, 58101 Kėdainių r. sav., tel. +370 614 46707, el. p. info@jkazakeviciene.lt, www.apinstudija.ltPlanuojama ūkinė veikla: Šeduvos padalinio tvartų rekonstrukcija pritaikant juos gyvulių auginimuiPlanuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauleliškių k. 2, Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav.Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas: Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijosAtsakingoji institucija, kuri tvirtins programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt, www.gamta.lt.Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus UAB „Idavang“ interneto svetainėje www.idavang.com, PAV dokumentų rengėjos Jurgitos Kazakevičienės interneto svetainėje www.apinstudija.lt.Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti PAV dokumentų rengėjai Jurgitai Kazakevičienei, planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui UAB „Idavang“, o pasiūlymo kopijas atsakingai institucijai Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.


Susipažinti su programa galima čia